h1

Sagot sa Tulang "Mapapalad ang Mahirap" ni Rio Alma

March 5, 2008

baka naman nahihibang ka lang
pagkat hindi naman libre
ang mga buwis
ng mga mahihirap.

hindi mo ba batid?
na ang bawat kusing
na pambuwis
ng mga pabrika’t korporasyon
ay mga libag at kalyo
ng mga hampas-lupa’t
patay gutom?

baka naman nabubulagan ka lang
pagkat hindi totoong
laging may pagkain
ang mga inday at neneng
na inalila’t hinalay
ng mga panginoong
inabuso’t pinaglaruan
ang mga karukhaa’t pagkabusabos.

baka naman di ka nag-iisip lang
pagkat mahirap maging mangmang
at umasa sa mga pantas
na nag-iisip ma’y ang hinahabi naman
ay mga banig ng kasakiman
at nakahandang sugpuin
ang mga ulong
nakangiti sa kamatayan.

o nag-iilusyon ka lamang
pagkat anong ikaliligtas
ng mga sikmurang
kundi man papel o damo
ay lupa ang nilalamon?…

ngunit marahil nga’y TAMA ka;
mapapalad ang mga mahihirap,
ang mga dukha KAHAPON
pagkat ngayo’y di na nila
dama ang gutom,
wala na ang pagkit
na kaapihan,
napawi na ang pagkaalipin,

…at bukas,

di na nila makikita ang umaga.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: